vi vi

Thực phẩm an toàn và tiện lợi.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Điện thoại

(08) 54253090

ASSORTED COATED VANAMMEI SHRIMP

Tên: ASSORTED COATED VANAMMEI SHRIMP

Nhóm các sản phẩm tẩm bột khác nhau gồm: tôm tẩm bột tempura, tôm xẻ bướm tẩm bột, tôm duỗi tẩm bột


Các loại Size:
SIZE:  18 - 24 GR (50% tôm: 50% bột)
Quy cách bao gói:
1 KG/hộp in *10 hộp/thùng
Cách thức chế biến: