vi vi

Thực phẩm an toàn và tiện lợi.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Điện thoại

(08) 54253090

PANGASIUS WITH BLACK AND WHITE SESAME (RAW,PRE-FRIED)

Tên: PANGASIUS WITH BLACK AND WHITE SESAME (RAW,PRE-FRIED)

Cá tra fillet cắt Goujons, được quấn bởi bánh tráng rế và phủ bên ngoài là mè trắng và mè đen.


Các loại Size:
SIZE:  30 GR (50% cá tra: 50% thành phần khác)
Quy cách bao gói:
 1 Kg/hộp in *10 hộp/thùng
Cách thức chế biến: